Pro pořadatele

 podmínky hud. produkce: - zastřešené osvětlené pódium velikosti  6x5 m.

                                      ( malé akce - 1 fázová přípojka 230 V na pódiu jištěna 16 A )

                                      - 3x400 V / 32 A   pro vlastní technické vybavení přesahující 20 KW hudebního výkonu,

                                        včetně osvětlení .

                                      - možnost dodání kompletního ozvučení , dodání pódia - stanu , pro Vámi pořádanou akci .