Pro pořadatele

 podmínky hud. produkce: - zastřešené osvětlené pódium velikosti  6x4 m.

                                      - 3x400 V / 32 A

                                      ( malé akce - 1x zásuvka 230 V na pódiu jištěna 16 A )